Dovanų kupono pirkimo sąlygos ir taisyklės

BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Dovanų kuponas – elektroninis dokumentas su unikaliu rezervacijos kodu, nurodytu galiojimo pabaigos laikotarpiu bei nustatyta nominalo verte. Jis išsiunčiamas pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu iškart po apmokėjimo.
2. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Pasibaigus galiojimo terminui, Dovanų kupono galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai už nepanaudotą kuponą negrąžinami, t. y. laikoma, kad Dovanų kuponas yra negaliojantis.
3. Dovanų kuponas galioja nurodytam asmenų skaičiui vienai VŠĮ „Jūsų saviugda“ organizuojamai ekskursijai.
4. Jeigu panaudojant Dovanų kuponą, paslaugų yra įsigyjama už mažesnę sumą, skirtumas tarp Dovanų kupono nominalo ir įsigytų paslaugų nėra grąžinamas.
5. Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.

PANAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
6. Dovanų kupono turėtojas renkasi ekskursiją pagal gauto kupono vertę:

7. Pasirinkimas suderinamas el. paštu info@paragaukistorijos.lt arba tel. Nr. +370 611 35830.
8. Rezervuojant ekskursiją prašoma nurodyti kupono numerį.9. Ekskursijos vietoje prašoma turėti spausdintą arba telefone išsaugotą dovanų kuponą.
Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis svetainėje pateikiamais nurodymais, aktyviu veiksmu pažymi dalį „Pirkimo sąlygos“, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.

Klientui sutikus su Pirkimo sąlygomis, Klientas sutinka, kad pirkimo metu pateikti Kliento asmens duomenys būtų naudojami sklandžiam Dovanų kupono pirkimo sąlygų laikymuisi. Klientas bet kuriuo metu gali kreiptis norėdamas peržiūrėti pas VŠĮ „Jūsų saviugda“ saugomus savo asmens duomenis ar su prašymu juos pašalinti. Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis svetainėje www.paragaukistorijos.lt galiojančios Privatumo politikos.