1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja VŠĮ „Jūsų saviugda“ internetinės svetainės www.paragaukistorijos.lt (toliau – Svetainė) Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Klientai Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinka, kad VŠĮ „Jūsų saviugda“ juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. Asmenų duomenys renkami kai:
2.1.1. Asmuo, norėdamas pateikti užklausą apie ekskursiją, suveda savo duomenis – vardą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
2.1.2. Asmuo įsigyja Dovanų kuponą.
2.2. Svetainė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
2.2.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
2.2.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
2.2.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.3. Kliento asmens duomenys (vardas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.3.1. Apdoroti Kliento užklausą;
2.3.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą);
2.3.3. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1. Svetainė informuoja, kad neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
3.1.1. Jei yra gautas Kliento sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;
3.1.2. Teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
3.1.3. Kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.1. Asmuo gali bet kada keisti ir/ar atnaujinti užklausos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@paragaukistorijos.lt arba telefonu +370 611 35830.

5. SLAPUKAI (angl. „cookies“)

5.1. Informuojame, jog Svetainėje yra naudojami slapukai. Asmens kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Asmenį, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Asmuo bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Svetainė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Preziumuojama, jog Asmuo, naudodamasis Svetaine, sutinka, kad Asmens kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Asmuo duotą sutikimą bet kada gali atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamasis VŠĮ „Jūsų saviugda“ skelbiamais kontaktais.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. VŠĮ „Jūsų saviugda“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami Svetainėje. Tolimesnis naudojimasis svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.